Rss Facebook
2017
Gruodis
14
Naujienos
2017 Gruodis
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mokslinė-praktinė konferencija „Jie kūrė nepriklausomą Lietuvą“

Gruodžio 7 d. (9 – 16 val.) Istorinėje LR prezidentūroje Kaune, Vilniaus g. 33, Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacijos (TAU) Kauno apskrities filialas rengia mokslinę-praktinę konferenciją „Jie kūrė nepriklausomą Lietuvą“.

Mokslinės-praktinės konferencijos tikslas – aptarti iškilių Lietuvos žmonių – moterų ir vyrų, indėlį į Lietuvos kultūrinį, socialinį, politinį gyvenimą, atskleidžiant laisvos asmenybės reikšmingumą pokyčių laikotarpiu, XX -XXI a. sandūroje. Konferencijos globėjai: Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kauno miesto savivaldybė

Konferencijos  atidaryme  dalyvaus Kauno Arkivyskupas Emeritas Sigitas Tamkevičius, Dr. Zita Žebrauskienė, MČTAU Rektorė, Nacionalinės TAU asociacijos valdybos pirmininkė, Kauno m. savivaldybės atstovas

Konferencijos programa:

Politinių ir pilietinių moterų teisių įgyvendinimas Lietuvoje - Prof. Virginija Jurėnienė, VU Kauno fakultetas. Istorikė, Europos lyčių instituto ekspertė;

Moterų vaidmuo kuriant Lietuvos dvasinę ir socialinę gerovę  - Albina Pajerskaitė;

Kultūra, valstybė, pilietis: XX a. - XXI a. -  Dr. Arūnas Vaicekauskas, Kauno miesto istorijos muziejus;

Laisvos asmenybės šimtmetis Lietuvoje -  Domas Boguševičius, VDU, Istorijos katedra;

Socialinis darbas kaip kultūrinė, socialinė, politinė inovacija Lietuvoje -  Dr. Dalija Snieškienė, VDU, Socialinio darbo katedra;

Meninė programa „Gyvenusi Lietuvai“ - Kėdainių kultūros namų folkloro ansamblis „Jorija“;

Iškilios Lietuvos asmenybės ir jų įnašas į valstybės kūrimą -  Dalia Poškienė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, Kultūros ir švietimo istorijos fakulteto dekanė,

Jūratės Jagminienės knygos „Lietuvos inteligentai: XX a. I pusė“ pristatymas (LSIM).Dalyvaus autorė ir Kristina Kazakevičiūtė;

Konstitucijos ištakos – Dr. Stasys Šedbaras, LR Seimo narys;

Konferencijos apibendrinimas, įžvalgos ateičiai -  Prof. hab. dr. Eduardas Monkevičius, Mykolo Riomerio universitetas;

Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas: Pirmininkas ž Prof. dr. (HP) N. P. Večkienė, nariai: Doc. dr. J. Andriušienė, Prof. hab. dr. E. Monkevičius, Prof. V. S. Vaičiūnas, Dr. D. Snieškienė, D. Poškienė, B. Štuikienė, N. Varkalienė, J. Velykienė maloniai kviečia į konferenciją.